Безопасно транспортиране

Вашите пратки са в сигурни ръце

Нашите глобални и локални екипи за сигурност работят денонощно, за да се гарантират най-високите стандарти за безопасно транспортиране — от момента, в който вземем Вашата пратка, до сигурна доставка в рамките на града или в целия свят.

TNT непрекъснато се стреми към подобряване на сигурността на своите услуги, като се фокусира върху мерки за намаляване на риска, с цел предотвратяване на излагането на актове на престъпността и тероризма, за да защити своите служители, активи и стоките на клиентите.

Нашият екип по сигурността

На глобално ниво, TNT има установен Глобален Централен офис по сигурността фокусиран върху целия обхват на сигурността, включително: разработване и прилагане на глобална стратегия за сигурност, стандарти, разработване на системи, управление на ефективността на сигурността, обмен на добри практики, управление на изискванията за авиационна сигурност, подкрепа на екипите в сферата на сигурността и осигуряване на една точка за контакт за нашите стратегически клиенти на високо равнище.
 

Отговорността за сигурността се носи от Глобалния директор на TNTза митници и сигурност, койито се отчита директно на Изпълнителния директор на Глобалната оперативна мрежа TNT. Всяка оперативна единица и страна има център по сигурност, екип за сигурност и утвърдена компетентна структура за сигурност, за управление на стандартите и рисковете за сигурността на местно ниво.
 

В райони с висок риск, TNT въвежда допълнителни мерки за сигурност, които могат да включват центрове за контрол на сигурността, GPS, ескорт за сигурност, места със засилен контрол и т.н.За да защити своите служители, активи и стоки на клиентите, TNT ограничава своите подробни мерки за сигурност.

 

Указания за безопасен транспорт

TNT е активен член на редица експресни асоциации в световен мащаб, фокусирани върху митниците и инициативите за сигурност, и, които работят постоянно с регулаторните органи и индустриалните браншове за подобряване на сигурността по веригата на доставки. В допълнение, TNT има много програми за вътрешна сигурност, указания, процедури и системи, включително:

 

 • Обучение по сигурността
  Сигурността е част от курсовете по инструктаж на всички нови служители. Специфично обучение по сигурността, като например обучение за повишаване на сигурността на водачите и златни правила с предоставянето на текущи опреснителни курсове за съответните служебни функции.
 • Скрининг на служителите и субконтракторите
  TNT има политика за скрининг на служителите и субконтракторите в съответствие с тяхната оценка на риска и при спазването на местното законодателство.
 • Оценка на риска на маршрутите
  TNT е въвела процедура за оценка на риска на маршрута, която гарантира, че всички нови и съществуващи маршрути се оценяват периодично за рисковете за сигурността.
 • TNT сигурно съхраняване по време на транспортиране
  По мрежата се прилагат указания, които гарантират, че всички места са сигурни по време на неоперативни периоди и периодите на спиране.

Сертификати за сигурен транспорт

TNT е въвела стандарти за сигурност по цялата си мрежа, обхващащи всички аспекти на сигурността, включително сигурността на превозните средства, контрол на достъпа, видеонаблюдение, жива охрана, алармени системи, обучения и т.н. Стандартите за сигурност на TNT’s TNT се основават на Асоциацията за защита на транспортираните активи(TAPA) ‘C’ категоризация. TNT има над 100 основни хъба и депа в световен мащаб, които са TAPA ‘A’ сертифицирани.Освен това, TNT има много повече обекти, които не са TAPA ‘A’ сертифицирани, но са на TAPA ‘A' стандартно ниво. Нивата на сигурност за всички обекти в рамките на TNT мрежата се основават на резултатите от техните оценки на риска за сигурността и са приложени съответните контроли за намаляване на риска за сигурността.
 

TNT е поела ангажимент за постигнето на стандартите на различни митнически програми за сигурност на веригата за доставки по целия свят, както е видно от нейното сертифициране от Американското митническо-търговско партньорство срещу тероризма (C-TPAT ), одобрено от Американската митническа граница и защита заедно със C-TPAT международно потвърден статут и 25 юридически лица, със сертификации за Одобрен икономически оператор (AEO) в държавите-членки на Европейския съюз.
 

В допълнение TNT притежава AEO одобрени сертификати в Норвегия, Швейцария и Тайван, Безопасно търговско партньорство Плюс (STP+) в Сингапур и Защитени партньори (PIP) в Канада. TNT се фокусира върху всички съответни национални митнически програми и програми за сигурност по веригата за доставки, които са стартирани, за да се осигури непрекъснато сигурно обслужване по веригата за доставки.

 

Авиационна безопасност

TNT е разработила цялостна програма за авиационна сигурност, която се фокусира върху непрекъснатото усъвършенстване и развитие, като се вземат предвид най-новите регулаторни изисквания и технологичен напредък, както и прилагането на процесите на най-добри практики е изключително ангажирана и активна в дискусиите с регулаторните органи и браншовите организации за подобравяне на своите стандарти за авиационна сигурност в световен мащаб.