CO2 emisija

Sekojiet un rīkojies, lai mazinātu oglekļa emisijas apmēru

Izmantojiet mūsu pakalpojumus, lai kontrolētu, regulētu un kompensētu Jūsu uzņēmuma radīto CO2 izmešu kaitējumu apkārtējai videi

 

Lai izprastu un mazinātu Jūsu uzņēmuma radītā CO2 emisijas apmēru apkārtējā vidē, piedāvājam vairākus pakalpojumus - kompensēt Jūsu sūtījumu radīto oglekļa dioksīda emisijas apmēru, plānot un novērtēt ietekmi uz apkārtējo vidi un identificēt veidus, kas atbilstu Jūsu uzņēmējdarbības vajadzībām.

 

CO2 Ziņojumi

  • Izsekojiet un analizējiet CO2 emisijas apmēru
  • Izvēlieties, cik sīki analizētu un cik bieži vēlaties saņemt ziņojumu — no kopsavilkuma uz vienas lapas līdz detalizētam izklāstam
  • Ārējo auditoru sertificēts pakalpojums atbilstoši Eiropas standartam (EN16258)


CO2 Neitrāli pārvadājumi

  • Pilnībā kompensēts Jūsu sūtījumu radītais CO2 emisijas apmērs
  • Augstākās kvalitātes Zelta standarta kredītpunkti
  • Gada sertifikāts ar noradītu neitralizēto CO2 izmešu apmēru
  • TNT CO2 Neitrāls logo, lai Jūsu klienti zina, ka Jums rūp apkārtējās vides tīrība


CO2 Un globālās piegādes ķēdes

  • Plānojiet un modelējiet CO2 emisijas apmēru
  • CO2 izmaksas – prognozējiet oglekļa emisijas apmēru iepirkumos un pieprasot pakalpojumu cenas
  • CO2 scenārijs – prognozējiet un optimizējiet piegādes ķēdes radīto emisijas apmēru, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi