Zásady bezpečného balenia

Nesprávne balenie predstavuje riziko pre váš tovar, ostatné zásielky aj našich zamestnancov. Dbajte preto, prosím, na to, aby vaša zásielka spĺňala tieto minimálne požiadavky na balenie. V opačnom prípade ju, žiaľ, nemôžeme akceptovať. 

Balíky

Poškodené krabice

Krabica nesmie byť deravá, zdeformovaná ani inak poškodená.


Mokré krabice

Krabica nesmie presakovať, byť navlhnutá ani inak poškodená vodou.


Nevhodné balenie

Nadávajte ťažké predmety do slabých krabíc. Krabica musí byť dostatočne pevná a svojou veľkosťou a kvalitou zodpovedať obsahu. Ak je to potrebné, použite na spevnenie krabice aj sťahovacie pásky.


Nad 70 kg

Balíky s hmotnosťou nad 70 kg musia byť paletizované.

Palety

Voľne uložené predmety

Celý náklad musí byť pevne pripevnený k palete (napr. strečovou fóliou a/alebo sťahovacou páskou), aby vznikol jeden pevný neoddeliteľný celok.

Nekvalitné palety

Nepoužívajte nekvalitné alebo poškodené palety.

Nepravidelné predmety

Ostré hrany

Ostré predmety musia byť dôkladne obalené, aby nezranili našich ľudí.


Vyčnievajúce časti

dmety, ktoré vyčnievajú alebo presahujú okraje palety, by mohli poraniť našich zamestnancov alebo poškodiť ostatné zásielky.

Zásielky obsahujúce nebezpečný tovar (dangerous goods) musia byť plne v súlade s predpismi IATA a ADR.