Príprava paliet

Ako zaistiť pevnosť a stabilitu

Dokonalá paleta nie je len o stabilite a ochrane. Jej správna príprava zabráni vzniku dodatočných nákladov. Keďže naše ceny sú založené na kombinácii hmotnosti a objemu, všetko, čo zaberá priestor navyše alebo zapríčiní nestohovateľnosť palety, môže mať za následok naúčtovanie príplatkov.

Ako pripraviť perfektnú paletu

1. Ukladajte do stĺpcov

Stĺpce zaisťujú maximálnu nosnosť palety. Ak je obsah balíkov pevný, môžete pre zvýšenie stability použiť spôsob murárskeho ukladania tehál.

2. Nepresahujte okraje

Jednotlivé položky by mali byť na palete umiestnené tak, aby nepresahovali jej okraje – neprijímame palety, na ktorých tovar presahuje okraje.

3. Zarovnajte povrch

Vrchná časť palety musí byť rovná, pevná a stohovateľná. Na nestohovateľné palety sa aplikuje dodatočný príplatok.
Poznámka: Za nestohovateľnú sa môže považovať aj zásielka so zarovnaným povrchom v prípade, ak je uložená na palete menšej ako 80 x 60 cm (EURO 6).

4. Spevnite paletu páskou a/alebo obaľte fóliou

Na oboch stranách použite popruhy a/alebo fóliu, ktoré udržia položky na mieste. Náklad obaľte popruhmi a fóliou vždy aj s paletou.

5. Zabezpečte jasné označenie

Štítky musia byť pripevnené na strane, nie na vrchu, keďže tam môže byť umiestnená ďalšia paleta. Nestohovateľné palety musia byť označené štítkami alebo kužeľmi. 

 

Dobrá rada: V prípade stohovateľných paliet umiestnite kópiu štítka dovnútra jednej krabice na palete. V prípade nestohovateľných paliet s nepravidelnými položkami umiestnite štítok na položku. Ak bude tovar obalený, štítok umiestnite na položku ešte pred jej obalením.

Perfektná paleta

Na balení záleží

Pri príprave zásielok je dôležité dodržiavať zásady bezpečného balenia.