Príprava balíkov

Ako zabrániť poškodeniu a oneskoreniam

Aj malé nedostatky pri balení vášho tovaru môžu spôsobiť poškodenie alebo oneskorenie zásielky. V nasledujúcej časti je opísané, ako môžete pomôcť zabezpečiť, aby každý odoslaný balík dorazil na miesto určenia načas a v perfektnom stave.

Ako pripraviť pevnejší balík

1. Vyberajte kvalitné balenie

Použité krabice strácajú pevnosť. Uistite sa, že krabica je pevná, bez dier a poškodenia.

2. Vyhýbajte sa prázdnemu priestoru

Príliš veľa voľného priestoru, ktorý treba vypĺňať, znižuje nosnosť balenia. Nepoužívajte krabice, ktoré sú príliš veľké vzhľadom na svoj obsah a vyžadujú príliš veľa výplne. V takomto prípade hrozí riziko ich deformácie.

3. Ťažké krabice

Krabice s hmotnosťou do 70 kg nemusia byť na palete. Ak však balík váži viac ako 30 kg, môžu sa naň vzťahovať príplatky. Na krabice s hmotnosťou nad 23 kg pripevnite štítok s nápisom "HEAVY". 

2 3 - 7 0 kg

 

4. Prelepte spoje do tvaru H

Spoje krabice prelepte vhodnou lepiacou páskou do tvaru písmena H (na vrchnej aj spodnej časti). Nepoužívajte motúz ani lano. V prípade ťažkej krabice zvážte použitie popruhov.

5. Zabezpečte jasné označenie

Odstráňte z obalu všetky staré štítky a značenia. Nové štítky pripevnite navrch balenia tak, aby bol čiarový kód rovno (nebol prehnutý cez okraj). Kópiu štítka vložte do krabice.

Maximálne rozmery

Economy Express

2,4 x 1,2 x 1,8 m
1 000 kg/kus
7 000 kg/zásielku

Express

2,4 x 1,2 x 1,5 m
500 kg/kus
500 kg/zásielku

Výborne!

Na balení záleží

Pri príprave zásielok je dôležité dodržiavať zásady bezpečného balenia.