Индустриален сектор

Подпомагаме доставката за максимална производителност

Транспортът в сектора на индустриалното производство и процесът на дистрибуция се задвижват от натиска да бъдат спазени сроковете на Вашите клиенти. Нашият опит и познания Ви позволяват да спазите всяко обещание към Вашите клиенти.

Входяща верига за производството

Дейността на производствените предприятия в индустриалния сектор е дирижирана така, че да отговаря на производствените ритми на техните крайни потребители и да предоставя обслужване на обещаното ниво. Вашата входяща верига за доставки трябва да реагира бързо на променящите се спецификации на продукта и нестабилността в търсенето на клиентите. Това може да изисква безброй единици на склад от хиляди доставчици.

 

Сложността на транспорта в индустрията се подчертава от необходимостта да се запазят производствените разходи под строг контрол. С марж, тънък като бръснач, ефективността е всичко. Вашата производствена линия трябва да работи като по часовник.

Ние можем да подобрим Вашата индустриална линия за доставки, включително:

 

 • 2-4% намаляване на разходите за наличности по веригата чрез по-бърза и по-надеждна доставка
 • С до 60% намаляване на вероятността от спирания на производствената линия поради проблеми, свързани с транспортирането
 • 3-6% увеличаване на планираната производителност чрез подобряване на доставките в завода, последователността и функциите по управление на материали
 • С до 50% намаляване на административните разходи за работа с многобройни превозвачи за спешни пратки

Нашата услуга

 • За 92% от сухопътните транспортни линии, ние сме по-бързи или равни на конкуренцията.
 • Доставяме до 20% повече дестинации в Европа в рамките на 48 часа по шосе.
 • Нашата сухопътна мрежа за доставки е оптимизирана за колети и палети до 1000 кг.
 • Ние можем да предложим повече възможности за първата и последната отсечка при доставка.

Нашите служители

 • Ние имаме с 6 повече офис специалисти от най-близкия конкурент, с по-добро местно планиране на възможностите до 2-5% по-добро изпълнение на услугата.
 • Ние нямаме вътрешни разделения, така че можем да предложим множество видове транспорт и най-широк спектър от услуги чрез една единствена точка за контакт.

Полезни документи за изтегляне

Готова продукция

Ние разбираме сложността на дистрибуторските мрежи за промишлени стоки. Използвайки няколко точки на разпределение и обслужвани от няколко превозвача, тези дистрибуторски мрежи предлагат ограничена видимост, уязвими са от прекъсване и затруднено управление на инвентара.

 

Ето защо ние Ви предлагаме достъпност, бързина и прозрачност на дистрибуцията – захранвани от европейската сухопътна мрежа на TNT и в допълнение способността ни да я комбинираме със специална доставка в първа и последна отсечка.

 

Ние можем да подобрим Вашата индустриална верига за доставки, включително:

 

 • 2-5% намаляване на разходите за наличности, чрез по-бърза и по-надеждна доставка
 • С до 30% намаляване на вероятостта от санкции за провалени доставки поради проблеми, свързани с транспортирането
 • 3-10% намаляване на загубите от продажби, чрез подобряване на продуктовата наличност
 • С до 40% намаляване на административните разходи, чрез работа с по-малко превозвачи

Нашата услуга

 • За 92% от линиите ние сме по-бързи или равни на конкуренцията по шосе.
 • Доставяме до 20% повече дестинации в Европа в рамките на 48 часа по шосе.
 • Нашата сухопътна мрежа е оптимизирана за колети и палети до 1000 кг.
 • Ние можем да предложим повече възможности за първа и последна отсечка при доставка.

Нашите служители

 • Нашият офис Индустриални специалисти има по-добри възможности за планиране на местно ниво, което води до 1.5% по-добро изпълнение на услугата.
 • Нашият специален индустриален екип проактивно проследява пратките от вземането до доставката, активира възстановаване на услугата (ако е необходимо) и Ви предоставя пълна видимост върху процеса на доставка.

Полезни документи за изтегляне

Свържете се с нашите специалисти в индустриалния сектор