Preclievanie

Pri posielaní tovaru do zahraničia môže proces preclenia spôsobiť jeho meškanie. Pozrite sa, čo môžete očakávať pri medzinárodnej preprave a ako znížiť čas na hraniciach.

Základy k hladkému precleniu

Kontrola vývozných predpisov

Rozdiely v predpisoch znamenajú, že export sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Musíte si byť plne vedomí licencií, osobitných ustanovení, obmedzení a zakázaných tovarov v krajine, do ktorej odosielate.

Príprava dokumentácie

Získanie potrebných dokumentov v predstihu je veľmi dôležité, ak sa chcete vyhnúť zdržaniam na hraniciach. Uistite sa, že vaša obchodná faktúra obsahuje všetky potrebné informácie, colným orgánom to umožní klasifikovať a spracovať vašu zásielku.

Clá a dane

Medzinárodné zásielky často podliehajú dovoznému clu a daniam, ale to neznamená, že by ste sa mali nechať nachytať. Keďže sa tieto poplatky líšia v závislosti od miesta určenia a hodnoty zásielky, je dôležité, aby ste vopred vedeli, čo vy alebo príjemca budete platiť.

Začnime spolu posielať medzinárodne

S TNT sa vyhnete zmätkom a byrokracii

Overenie adresy

Colné orgány zvyčajne musia overiť pôvod a miesto určenia vašej zásielky. Naša databáza automaticky overuje adresy, čo znamená, že vopred viete, či bude váš tovar možné doručiť do cieľovej destinácie.

Digitálna obchodná faktúra

Kompletná a zrozumiteľná obchodná faktúra je veľmi dôležitá, ak chcete bez problémov prejsť cez colnicu. Vytvorenie digitálnej obchodnej faktúry v myTNT alebo stiahnutie šablóny z našej stránky tento proces urýchli.

Sledovanie od dverí k dverám

Vaša zásielka nezmizne po odchode z krajiny, takže by ste mali v každom okamihu vidieť, kde sa práve nachádza. Naša aplikácia na sledovanie zásielok umožňuje lokalizovať vašu zásielku po celom svete a informuje vás, kedy očakávame jej príchod na miesto určenia.

Súvisiace s vývozom a dovozom