Príplatky

Sprievodca faktúrou

Niektoré príplatky sú povinné a vzťahujú sa na každú TNT zásielku.

TNT si vyhradzuje právo aplikovať na zásielky nasledovné príplatky:

Palivový príplatok

TNT aplikuje k cene za každú prepravu indexový palivový príplatok. Viac informácií.


Viac informácií o palivovom príplatku pre Expresné a Špeciálne služby nájdete TU.


Viac informácií o palivovom príplatku pre Nočné služby nájdete TU.

Príplatok za odľahlú oblasť

TNT pre vás zabezpečí vyzdvihnutie a doručenie zásielok kdekoľvek to potrebujete. Niektoré veľmi vzdialené alebo ťažko dostupné oblasti však spadajú do TNT kategórie odľahlých zón. Za každú zahraničnú zásielku, ktorá je vyzdvihovaná alebo doručovaná (prípadne oboje) v niektorej z týchto zón, sa vzťahuje príplatok, ktorý pokrýva s tým súvisiace dodatočné náklady.

 

  • Stiahnite si zoznam PSČ, ktoré spadajú do kategórie odľahlých zón.


Príplatok za zvýšenú bezpečnosť

TNT investuje do dodatočných bezpečnostných procedúr a aktivít s cieľom zaistiť najvyššiu ochranu a bezpečnosť zásielok svojich klientov.

 

Aby sa tieto náklady aspoň čiastočne vykompenzovali, účtuje si TNT za každú medzinárodnú zásielku príplatok za zvýšenú bezpečnosť v hodnote 0,05 eur za kg* (min. 0,5 eur, max. 10 eur/zásielka).

 

*TNT používa objemový konverzný faktor, pomocou ktorého sa vypočíta objemová hmotnosť zásielky. Pri kalkulácii ceny za prepravu sa vždy vychádza z tej hmotnosti, ktorá je vyššia – volumetrická (objemová) alebo skutočná.

 

Stiahnite si manuál na výpočet objemovej hmotnosti