Colné služby

Bezproblémová medzinárodná preprava od dverí k dverám

Využite výhodu našich lokálnych znalostí a odborného poradenstva, ktoré zabráni zbytočnému meškaniu vašich zásielok

 

Naše celosvetové znalosti týkajúce sa vývozných kontrol, importných/exportných nariadení a colných procesov odrážajú 70 rokov skúseností v medzinárodnej preprave a všetky sú vám plne k dispozícii pre každú vašu zásielku.

 

Naše služby zahŕňajú:

 • kompletné colné odbavenie,
 • odborníkov s podrobnými znalosťami miestnych predpisov,
 • jasné a relevantné colné informácie,
 • dôveru pri vypĺňaní prehlásenia k colnému prejedaniu vo vašom mene,
 • partnera, ktorý je certifikovaný ako Schválený hospodársky subjekt.


Doplnkové colné služby

S dodaním clo platené (DDP)

Svojim zákazníkom môžete príjem tovaru zjednodušiť tak, že za nich zaplatíte všetky poplatky vrátane cla a miestnych daní. V takom prípade ich v TNT uhradíme vo vašom mene a následne vám túto sumu refakturujeme.

 

Špeciálne colné služby

Potrebujete vystaviť tranzitné dokumenty, vybaviť vrátenie opravovaných či chybných tovarov alebo zabezpečiť dokumentáciu pre dočasný import/export? Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme aj s takýmito neštandardnými colnými záležitosťami.

 

TNT je od júna 2009 certifikovaná ako AEO (Schválený hospodársky subjekt). Ide o medzinárodný štandard vytvorený Európskou komisiou. Štandard AEO znamená pre expresného prepravcu to isté, čo zelená zóna „Nothing to declare“ (Žiadny tovar na preclenie) pre cestujúcich.

 

Výhody plynúce z AEO certifikácie:

 

 • prioritné vybavenie colných zásielok v Európe,
 • rýchlejší presun tovaru cez hranice tretích krajín,
 • menší počet potrebných vývozných a dovozných dokladov k zásielkam,
 • menší počet omeškaných zásielok,
 • zníženie rizika krádeže alebo vandalizmu,
 • zlepšenie komunikácie medzi partnermi v rámci dodávateľského reťazca.