Подготовка на предмети с неправилна форма

Как да се гарантира безопасен транспорт

При опаковането и обработката на големи, тежки предмети или такива с неправилна форма е необходимо допълнително внимание. Често те не могат да бъдат подредени или поставени на транспортни ленти по време на транспортирането. Поради това, може да се наложи да платите допълнителна такса. Ако Вашата пратка изисква специална обработка, моля да се свържете с нас за съдействие.

Насоки за предмети с неправилна форма

Тубуси

Тежките цилиндрични обекти трябва да се закрепят към палета с ремъци. Трябва да се внимава да не стърчат отстрани и палетът да може да се стифира. Леките цилиндрични артикули могат да се опаковат в тубус с триъгълна форма за изпращане.

Предмети, които не са в кутия

Неопакованите предмети трябва да бъдат поставени в кутия и/или закрепени към палет с ремъци. Използвайте допълнително уплътнение, за да предпазите откритите остри ръбове. 

Остри/стърчащи предмети 

Острите предмети трябва да бъдат обвити в защитен уплътнителен материал, преди да бъдат поставени в кутия. Никога не оставяйте нещо да стърчи от опакована кутия, тъй като може да се повреди при подредба. Ако е необходимо, използвайте по-голяма кутия или палет.

Тежки/извънгабаритни предмети

Максималното тегло и размери са различни за различните услуги. За пратки, надвишаващи 2,4 x 1,2 x 1,5 м (Д x Ш x В) или 500 кг, моля да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“.

240cm > 120cm > 150cm > 500 kg >

Етикетиране

Намерете равна повърхност, за да залепите маршрутния етикет и всички необходими етикети за специална обработка. За материали като дърво, гума или плат използвайте допълнително тиксо, телбод или лепило за закрепване на етикетите. 

 

Професионален съвет: Поставете копие на етикета вътре в кутията. 

Безопасно и сигурно

Внимавайте при опаковането

Вашата опаковка трябва да отговаря на нашите минимални изисквания.

Още указания за опаковане