Подготовка на палетите

Как да гарантирате здравина и стабилност

Перфектният палет не дава само стабилност и защита – той помага и да се избегнат допълнителни разходи. Тъй като нашите такси се изчисляват въз основа на комбинация от тегло и обем, всичко, което заема допълнително място или пречи при подреждането на Вашия палет, може да доведе до допълнителни разходи.

Насоки за перфектния палет

1. Стифирайте в колони

Подредбата в колони гарантира максимална здравина при стифиране. Ако съдържанието е твърдо, може да ги подредите „като тухли“ за допълнителна стабилност.

2. Подреждайте, така че да няма висящи предмети

Артикулите трябва да са поставени точно върху палета, без да се подават извън ръба – не приемаме палети със стърчащи елементи.

3. Запазете горната повърхност плоска

Равната горна повърхност дава здравина, прави пратката компактна и позволява стифиране. За обработката на нестифируеми палети се прилага допълнителна такса.

4. Сложете ремъци или обвийте

Използвайте ремъци и от двете страни и/или еластичен материал за опаковане, така че артикулите в палета да стоят на място. Захващането с ремъци и опаковането трябва да включва самия палет.

5. Етикетирайте ясно

Етикетите трябва да се поставят отстрани, а не отгоре, тъй като друг палет може да бъде подреден отгоре върху Вашия. Върху нестифируемите палети трябва да бъдат поставени етикети или конуси. 

 

Професионален съвет: За стифируемите палети поставете копие на етикета вътре в една от кутиите на палета. За нестифируеми палети, съдържащи артикули с неправилна форма, поставете етикета върху артикула – ако стоките ще бъдат опаковани, поставете етикета върху артикула преди опаковане.

Перфектният палет

Внимавайте при опаковането

Вашата опаковка трябва да отговаря на нашите минимални изисквания.