Подготовка на палетите

Как да гарантирате здравина и стабилност

За перфектния палет са важни не само стабилността и защитата. Ако го подготвите правилно, това спомага да се избегнат допълнителни разходи. Тъй като нашите такси са базирани на комбинация от тегло и обем, за всичко, което отнема допълнително пространство или пречи на стифирането на Вашия палет, могат да бъдат начислени допълнителни такси.

Ръководство за перфектните палети

1. Подредете в колони

Колоните гарантират максимална устойчивост при подреждане. Ако съдържанието е твърдо, можете да използвате „зидарския метод“ за по-голяма стабилност.

2. Подреждайте, така че да няма висящи предмети

Предметите трябва да са подредени под прав ъгъл върху палета, без да висят над ръба му. Ние приемаме палети с висящи предмети, но тъй като те могат да се повредят лесно или могат да увредят други пратки, ние предпочитаме пратки, които се побират върху размерите на палета.

3. Подреждайте хоризонтално

Равната горна повърхност прави палета компактен и удобен за стифиране. За палети, които не могат да се стифират, ще бъде начислена допълнителна такса.

4. Използвайте чембер ленти или ги увийте

Използвайте чембер ленти и/или стреч фолио, за да задържите отделните парчета на пратката на мястото им върху палета. Опаковката трябва да включва самият палет.

5. Етикетирайте ясно

Палетите са подредени за транспортиране, така че етикетите трябва да бъде поставени върху една от страните, а не върху горната част.

Перфектният палет

Бъдете внимателни при опаковането

Вашата опаковка трябва да отговаря на нашите минимални изисквания.