Сектор високи технологии

Помагаме на новите технологии да достигнат до клиента

Логистиката на високите технологии е особено предизвикателство. Конкуренцията в света на високите технологии е ожесточена и клиентите са взискателни. Трябва да се движите и да реагирате бързо. Ние Ви свързваме с Вашите доставчици и клиенти, така че всичко стига до местоназначението си безопасно и навреме.

Входящи ресурси за производството

Нашите служители разбират, че времето за достигане до пазара и жизненият цикъл на продукта играят решаваща роля в бизнеса Ви. Веригите за доставки на високи технологии и електроника захранват производството – и трябва да реагират бързо на променящите се характеристики на продукта и нестабилността на търсенето от страна на клиентите.

 

Всеки компонент трябва да бъде на точното място в точното време. Ние помагаме да се гарантира, че имате всичко необходимо, точно когато се нуждаете от него, за да се спазят всичките Ви производствени срокове и начални дати като по часовник.

 

Ние можем да подобрим Вашата верига за доставки в областта на високите технологии, включително:

 

 • 2–4% намаление на разходите Ви за снабдяване със складови наличности чрез по-бърза и по-надеждна доставка
 • До 60% намаление на вероятността за спиране на производствената линия поради проблеми, свързани с транспорта
 • 3–6% увеличение на Вашата производителност при планиране чрез подобряване на приемането от страна на завода, последователността и функциите за управление на материалите
 • До 50% намаление на административните разходи при работа с множество транспортни доставчици за спешни пратки

Нашата услуга

 • При 92% от маршрутите сме по-бързи или равни с конкуренцията за сухопътните доставки.
 • Доставяме до 20% повече дестинации в Европа в рамките на 48 часа по шосе.
 • Нашата сухопътна мрежа е оптимизирана за колети и палети до 1000 кг. Можем да предложим още възможности за първия и последния етап на доставката.

Нашите служители

 • Имаме 6 пъти повече специализирани бюра от най-близкия ни конкурент, с по-добри способности за планиране на местно ниво, водещи до 2–5% по-добра ефективност на услугата.
 • Нямаме вътрешни подразделения, така че можем да предложим множество видове транспорт и най-широк спектър от услуги чрез една-единствена точка за контакт.

Полезни файлове за изтегляне

Готова продукция

В индустрията на високите технологии конкуренцията е силна, а срокът за съхранение на продуктите обикновено е кратък. Нашите служители в сферата на високите технологии знаят, че новите технологични продукти трябва да заемат своето място на пазара без забавяне, като същевременно се избягват рисковете от кражба и щети. Производствените Ви обекти и крайните Ви клиенти могат да са на хиляди километри един от друг, но с TNT няма да забележите разстоянието.

 

С най-обширната и най-бърза европейска сухопътна мрежа за доставки, подкрепена от най-високите стандарти за сигурност и водеща на пазара експертиза, ние предлагаме безпроблемен процес по дистрибуция. Нашите експертни служители в сферата на високите технологии гарантират, че Вашите нови продукти ще са на щандовете навреме и в отлично състояние, готови за Вашите клиенти.

 

Ние можем да подобрим транспорта на Вашите високотелхнологични продукти и електроника, включително:
 • 2–5% намаление на разходите за снабдяване със складови наличности чрез по-бърза и по-надеждна доставка
 • До 30% намаление на вероятността за глоби за неуспешна доставка поради проблеми, свързани с транспорта
 • 3–10% намаление на загубите от продажби чрез подобряване на наличността на продуктите
 • До 40% намаление на административните разходи чрез работа с по-малко транспортни доставчици и по-малко искове от страна на клиентите 

Нашата услуга

 • При 92% от маршрутите сме по-бързи или равни с конкуренцията за сухопътните доставки.
 • Доставяме до 20% повече дестинации в Европа в рамките на 48 часа по шосе.
 • Нашата сухопътна мрежа е оптимизирана за колети и палети до 1000 кг.
 • Можем да предложим още възможности за първия и последния етап на доставката.
 • Предлагаме централно, обхващащо различни региони управление на сигурността, за да контролираме процеса на доставка от врата до врата. 

Нашите служители

 • Специализираните ни екипи за обслужване на клиенти имат по-добри възможности за планиране на местно ниво, което води до 1,5% по-добра ефективност на услугата.
 • Тези екипи проактивно следят пратките от взимането до доставката, активират възстановяване на услугата (при е необходимост) и Ви предоставят пълна видимост през целия транспортен процес.

Полезни файлове за изтегляне

Свържете се с нашите служители в сферата на високите технологии