Η πολιτική ασφαλούς συσκευασίας της TNT

Οι ακατάλληλες συσκευασίες βάζουν σε κίνδυνο τα αγαθά σας, άλλες αποστολές και τα μέλη της ομάδας TNT. Οι αποστολές σας πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας για την ασφαλή συσκευασία. Οι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τις συσκευασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Χαρτοκιβώτια

Φθαρμένα χαρτοκιβώτια

Μη χρησιμοποιείτε τρύπια κιβώτια ή κιβώτια που έχουν υποστεί σύνθλιψη ή άλλη φθορά.


Βρεγμένα κιβώτια

Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένα κιβώτια, κιβώτια από τα οποία μπορεί να υπάρξουν διαρροές ή κιβώτια που έχουν υποστεί ζημιά από νερό.


Ακατάλληλη συσκευασία

Μη βάζετε βαριά αντικείμενα σε μη ανθεκτικά κιβώτια. Η ανθεκτικότητα, η ποιότητα και το μέγεθος των κιβωτίων πρέπει να είναι ανάλογα με το περιεχόμενο. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ταινίες για να αυξήσετε την ανθεκτικότητα του κιβωτίου..


Άνω των 70kg

Τα κιβώτια βάρους άνω των 70kg πρέπει να συσκευάζονται σε παλέτες.

Παλέτες

Μη στερεωμένα δέματα

Όλα τα δέματα πρέπει να έχουν στερεωθεί με ασφάλεια πάνω στην παλέτα με ταινίες ή/και μεμβράνη περιτυλίγματος, ώστε αυτά και η παλέτα να αποτελούν μία αδιαίρετη μονάδα.

Παλέτες χαμηλής ποιότητας

Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένες παλέτες ή παλέτες χαμηλής ποιότητας.

Αντικείμενα ασυνήθιστου σχήματος

Αιχμηρές άκρες

Δεν επιτρέπονται τα μη συσκευασμένα αιχμηρά αντικείμενα. Απαιτείται άφθονο προστατευτικό υλικό για την αποφυγή τραυματισμού.


Αντικείμενα με μέρη που προεξέχουν

Τα αντικείμενα που προεξέχουν ή δεν χωράνε καλά μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ατόμου ή φθορά σε άλλες αποστολές.

Οι αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα αγαθά πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς IATA και ADR.