Προετοιμασία χαρτοκιβωτίων

Πως να αποφεύγετε ζημιές και καθυστερήσεις

Μικρές λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευασία των αγαθών σας μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αποστολή σας ή να την καθυστερήσουν. Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο που αποστέλλετε φτάνει στην ώρα του και σε άψογη κατάσταση.

Οδηγός για ανθεκτικότερα χαρτοκιβώτια

1. Επιλέξτε ποιότητα

Τα μεταχειρισμένα κιβώτια είναι λιγότερο ανθεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιό σας είναι σκληρό και σε καλή κατάσταση.

2. Αποφύγετε την ύπαρξη κενού χώρου

Η υπερβολική χρήση προστατευτικού υλικού μέσα στη συσκευασία μειώνει τη δυνατότητα στοίβαξης των κιβωτίων. Αποφύγετε τα κιβώτια που είναι πολύ μεγάλα για το περιεχόμενο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν.

3. Βαριά χαρτοκιβώτια

Μπορούμε να δεχτούμε κιβώτια βάρους έως 70 kg χωρίς παλέτα, αλλά θα πρέπει να τοποθετείτε την ετικέτα "HEAVY" στα κιβώτια άνω των 23 kg.

2 3 - 7 0 kg

4. Σφραγίστε αποτελεσματικά

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ταινία συσκευασίας και σχηματίζοντας ένα H, σφραγίστε την επάνω και την κάτω επιφάνεια του κιβωτίου. Για τα πιο βαριά κιβώτια, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε ταινίες δεματοποίησης.

5. Χρησιμοποιήστε σαφή σήμανση

Απομακρύνετε τις παλιές ετικέτες. Κολλήστε τις καινούργιες ετικέτες στην επάνω επιφάνεια, ώστε ο γραμμωτός κώδικας να είναι επίπεδα τοποθετημένος στην επιφάνεια (όχι πάνω σε γωνία).

Μπράβο σας!

Προσοχή κατά τη συσκευασία

Η συσκευασία σας πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις μας.