Προετοιμασία παλετών

Πώς να διασφαλίσετε ανθεκτικότητα και σταθερότητα

Μια άψογη παλέτα δεν παρέχει απλώς σταθερότητα και προστασία. Συμβάλλει και στην αποφυγή επιπλέον εξόδων. Καθώς οι χρεώσεις μας βασίζονται σε έναν συνδυασμό βάρους και όγκου, οτιδήποτε καταλαμβάνει επιπλέον χώρο ή καθιστά την παλέτα σας μη στοιβάσιμη, ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις.

Οδηγός για σωστή παλετοποίηση

1. Κατακόρυφη στοίβαξη

Με την κατακόρυφη στοίβαξη εξασφαλίζετε τη μέγιστη δυνατή στοίβαξη. Αν τα περιεχόμενα είναι σκληρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «σύστημα πλινθοδομής» για μεγαλύτερη σταθερότητα.

2. Μην υπερβαίνετε τις διαστάσεις της παλέτας

Τα τεμάχια θα πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς στην παλέτα, χωρίς να προεξέχουν από τις άκρες. Δεν δεχόμαστε παλέτες με τεμάχια που προεξέχουν.

3. Φροντίστε η επάνω επιφάνεια να είναι επίπεδη

Η επάνω επιφάνεια της παλέτας σας πρέπει να είναι επίπεδη, ανθεκτική και στοιβάσιμη. Για τις μη στοιβάσιμες παλέτες ισχύει επιπλέον χρέωση.

4. Ασφαλίστε τη συσκευασία με ταινίες δεματοποίησης ή περιτύλιγμα

Χρησιμοποιήστε δύο ιμάντες και στις δύο πλευρές ή/και περιτύλιγμα, προκειμένου τα τεμάχια να παραμένουν στη θέση τους. Οι ιμάντες και το περιτύλιγμα πρέπει να καλύπτουν και την ίδια την παλέτα.

5. Τοποθετήστε ευδιάκριτες ετικέτες

Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται στο πλάι και όχι στην επάνω πλευρά, καθώς κάποια άλλη παλέτα μπορεί να στοιβαχτεί πάνω από τη δική σας. Στις μη στοιβάσιμες παλέτες πρέπει να τοποθετούνται ετικέτες ή κώνοι. 

 

Επαγγελματική συμβουλή: Για στοιβάσιμες παλέτες, τοποθετήστε ένα αντίγραφο της ετικέτας στο εσωτερικό ενός από τα κιβώτια στην παλέτα. Για μη στοιβάσιμες παλέτες που περιέχουν τεμάχια ακανόνιστου σχήματος, τοποθετήστε την ετικέτα σε ένα τεμάχιο. Αν περιτυλίξετε τα εμπορεύματα, τοποθετήστε την ετικέτα στο τεμάχιο πριν την περιτύλιξη.

Μια άψογη παλέτα

Προσοχή κατά τη συσκευασία

Η συσκευασία σας πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις μας.