Προετοιμασία τεμαχίων ακανόνιστου σχήματος

Πώς να διασφαλίσετε ασφαλή μεταφορά

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συσκευασία και τον χειρισμό τεμαχίων που είναι μεγάλα, βαριά ή έχουν ακανόνιστο σχήμα. Συχνά δεν είναι δυνατή η στοίβαξη ή η τοποθέτηση αυτών των τεμαχίων επάνω σε κυλιόμενους ιμάντες κατά τη μεταφορά. Εξαιτίας αυτού, ενδέχεται να υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση. Εάν απαιτείται ειδικός χειρισμός για την αποστολή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.

Οδηγός για τεμάχια ακανόνιστου σχήματος

Σωλήνες

Οι βαριοί κύλινδροι πρέπει να δένονται με ιμάντες σε παλέτα. Φροντίστε να μην προεξέχουν και η παλέτα σας να είναι στοιβάσιμη. Τεμάχια σε κυλινδρικό σχήμα σωλήνα μπορούν να συσκευαστούν σε τριγωνικό σωλήνα αποστολής.

Μη συσκευασμένα τεμάχια

Τα μη συσκευασμένα τεμάχια θα πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια ή/και να στερεώνονται με ιμάντες πάνω σε παλέτα. Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο προστατευτικό υλικό για να προστατεύσετε τυχόν αιχμηρές άκρες που ενδεχομένως παραμένουν εκτεθειμένες. 

Τεμάχια με αιχμηρές άκρες/μέρη που προεξέχουν

Τα αιχμηρά τεμάχια πρέπει να περιτυλίγονται σε προστατευτικό υλικό προτού τοποθετηθούν μέσα σε ένα κιβώτιο. Μην αφήνετε ποτέ να προεξέχουν από ένα συσκευασμένο κιβώτιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς κατά τη στοίβαξη. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο κιβώτιο ή εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παλέτας.

Βαριά/υπερμεγέθη τεμάχια

Το μέγιστο βάρος και οι μέγιστες διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία. Για αποστολές άνω των 2,4 x 1,2 x 1,5 μ. (Μ x Π x Υ) ή 500 κιλών, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών.

240cm > 120cm > 150cm > 500 kg >

Σήμανση της αποστολής σας

Βρείτε μια επίπεδη επιφάνεια για να επικολλήσετε την ετικέτα δρομολογίου και τις ετικέτες ειδικού χειρισμού που ενδεχομένως απαιτούνται. Σε υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό ή ύφασμα, χρησιμοποιήστε επιπλέον ταινία, συρραπτικά ή κόλλα για να εφαρμόσετε καλά τις ετικέτες σας. 

 

Σημαντική συμβουλή: Τοποθετήστε ένα αντίγραφο της ετικέτας στο εσωτερικό του κιβωτίου. 

Ασφάλεια και προστασία

Προσοχή κατά τη συσκευασία

Η συσκευασία σας πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις μας.

Περισσότερες οδηγίες συσκευασίας