Προετοιμασία αντικειμένων ασυνήθιστου σχήματος

Πως να διασφαλίσετε ασφαλή μεταφορά

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συσκευασία και το χειρισμό αντικειμένων που είναι μεγάλα, βαριά ή έχουν ασυνήθιστο σχήμα. Συχνά δεν είναι δυνατή η στοίβαξη ή η τοποθέτηση αυτών των αντικειμένων επάνω σε κυλιόμενους ιμάντες κατά τη μεταφορά. Για το λόγο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον χρέωση. Εάν η αποστολή σας απαιτεί ειδικό χειρισμό, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Οδηγός για τα αντικείμενα ασυνήθιστου σχήματος

Κύλινδροι

Οι βαριοί κύλινδροι θα πρέπει να στερεώνονται επάνω σε μια παλέτα με ταινίες δεματοποίησης έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν προεξέχουν από την παλέτα και ότι καθιστούν δυνατή τη στοίβαξη της παλέτας. Τα ελαφρύτερα αντικείμενα κυλινδρικού σχήματος μπορούν να συσκευάζονται σε μορφή τριγώνου.

Μη συσκευασμένα αντικείμενα

Τα μεγάλα, μη συσκευασμένα αντικείμενα θα πρέπει να στερεώνονται επάνω σε παλέτα με ταινίες δεματοποίησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να κατασκευάσετε ένα προστατευτικό ξύλινο πλαίσιο που θα τα περιβάλλει ή να τα σκεπάσετε με ένα αναποδογυρισμένο κιβώτιο. Χρησιμοποιήστε πρόσθετο προστατευτικό υλικό για να προστατεύσετε τυχόν αιχμηρές άκρες που ενδεχομένως παραμένουν εκτεθειμένες.

Αντικείμενα με αιχμηρές άκρες/μέρη που προεξέχουν

Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να περιτυλίγονται σε προστατευτικό υλικό προτού τοποθετηθούν μέσα σε ένα κιβώτιο. Μην αφήνετε ποτέ να προεξέχει κάτι από ένα συσκευασμένο κιβώτιο, διότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς κατά τη στοίβαξη. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο κιβώτιο ή εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε παλέτα.

Αντικείμενα μεγάλου βάρους/ μεγέθους

Το επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος και μέγιστες διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία. Για αποστολές που υπερβαίνουν τα 2,4 m x 1,2 m x 1,5 m (Μ x Β x Υ) ή τα 500 kg, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

240cm > 120cm > 150cm > 500 kg >

Σήμανση

Βρείτε μια επίπεδη επιφάνεια για να επικολλήσετε την ετικέτα δρομολογίου και τις ετικέτες ειδικού χειρισμού που ενδεχομένως απαιτούνται. Για την ασφαλή επικόλληση των ετικετών σε υλικά όπως ξύλο, λάστιχο ή ύφασμα, χρησιμοποιήστε επιπλέον ταινία, κόλα ή συρραπτικό.

Προσοχή κατά τη συσκευασία

Προσοχή κατά τη συσκευασία

Η συσκευασία σας πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις μας.

Περισσότερα για τις αποστολές