Voliteľné služby

Naše voliteľné služby vám umožňujú prispôsobiť si zásielky tak, aby spĺňali špecifické požiadavky vášho podnikania.

Voliteľné k službám Express, Economy Express alebo k Špeciálnym službám.

Mimo štandardných hodín

 • Víkendy
 • Vzdialená oblasť
 • Doručenie do rezidenčnej oblasti

Importné riešenia

 • Fakturácia vo vlastnej mene
 • Online objednávanie importov
 • Odborné znalosti

Mimoriadna starostlivosť

 • Zdravotnícky materiál
 • Krehké
 • Citlivé na teplotu 

Poistenie

 • Nízke ceny
 • Kompenzácia až do výšky plnej hodnoty
 • Jednoduché riadenie
 • Celosvetové pokrytie

Colné riešenia

 • Postup pri clách a daniach
 • Doručenie clo platené (DDP)
 • Špeciálne činnosti pri preclievaní
 • Odborné znalosti